MAPFRE Sigorta
Erksam Sigorta Ankara Çankaya MAPFRE Sigorta Yetkili Acentesi

Otel Plaza Paket Sigortası

Otel Plaza Paket Sigortası Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem
 • Dahili su
 • Duman
 • Fırtına
 • Kar ağırlığı
 • Yer kayması
 • Yakıt sızması
 • Taşıt çarpması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Yol kasko teminatı
 • Tanıtım sürüşleri
 • Ek depo – araç park sahası
 • Yeni yatırımlar için otomatik teminat
 • Eksik sigortaya karşı koruma
 • Alternatif iş yeri masrafları
 • Kira kaybı
 • Kazı sonucu yer kayması
 • Dolu
 • İzolasyon eksikliği
 • Yönetici sorumluluk
 • Azami sorumluluk limiti
 • Çalışanlara ait eşyalar
 • Müşterilere ait eşyalar
 • Sprinkler sızıntısı
 • Hasar sonrası mimar, mühendis danışmanlık masrafları
 • Elektrik hasarları
 • İçe çökme hasarları
 • Arızi/geçici inşaat işleri
 • Kazaen kırılma
 • Oto yıkama sorumluluk
 • Manevi tazminat talepleri
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Tabela/reklam panosu
 • Asansör sorumluluk
 • Arızi inşaat işleri

Paket kapsamı sigortalının gereksinimlerine göre aşağıda belirtilen Yangın Sigortası isteğe bağlı ek teminatları dahil edilerek özelleştirilebilir:

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Yangın mali mesuliyet
 • Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
 • Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
 • Mal sahibi veya kiracının komşulara karşı sorumluluğu
 • Sel ve su baskını (seylap)
 • Hırsızlık
 • Cam ve ayna kırılması

Aşağıda belirtilen branşlar da Sigortalı'nın talebi doğrultusunda poliçenin teminat kapsamına dahil edilebilecektir:

 • Yangına Bağlı Kar Kaybı
 • Elektronik Cihaz
 • Makine Kırılması
 • İşveren Mali Mesuliyet
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
 • Taşınan Para
 • Emniyeti Suistimal
 • Ferdi Kaza

Otel Plaza Paket Sigortası Merak Ettikleriniz

Açıkta muhafaza edilen araçlar, poliçede belirtilen sigorta bedellerine dahil edilmiş olması kaydı ile riziko mahallinde, bekçi ve/veya güvenlik görevlisi ve tel örgü ve/veya çevre duvarı koruması bulunması kaydı ile poliçe kapsamına dahil edilmiştir.
Sigortalının satış amacıyla sergilediği sıfır model araçların sigortalının yetkili personeli nezaretinde müşteriler tarafından poliçede gösterilen güzergah (km limiti) içerisindeki yapılacak tanıtım sürüşlerinde aracın sadece çarpma, çarpılma, devrilme yanma sonucu oluşabilecek kasko zararlarını (hırsızlık hasarları hariç olmak üzere) olay/araç başı ve poliçe süresince 50.000 TL limitle, Kasko Sigortası Genel Şartları’nın uygulanabilir hükümleri, özel şartlar ve aşağıda belirtilen muafiyet hükümleri dahilinde teminata dahil edilmiştir. Her bir hasarda araç başına 250 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.
Bakım, onarım vb. amaçlarla riziko mahallesinde bulunan 3. şahıs araçlarının, yıkama faaliyetleri esnasında maruz kalabileceği hasarlar olay başı 5.000 TL ve poliçe süresince 10.000 TL limit ile 3.Şahıs Mali Mesuliyet teminatı kapsamına dahil edilmiştir.
İşyerinizi sigorta ettirirken, bina sigorta bedelinin tespitine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bina sigorta bedeli, sigortalanacak yerin yapı tarzına göre yeniden inşaası için gereken maliyettir. Sigorta işleminin hiçbir zaman satış bedeli üzerinden yapılmaması gerekmektedir. Arsa bedeli bina sigorta bedeline eklenmemelidir. Sigortalı yerde yapılmış olan dekorasyon da söz konusu ise dekorasyona ait sigorta bedeli bina sigorta bedeline eklenebilir. Demirbaş, makina, emtea gibi kıymetlerin sigorta bedelinde sigortalının beyanı dikkate alınır. Ancak hasar anında sigortalı malın faturası, envanter kayıtları gibi evraklar talep edilebilir.

Otel Plaza Paket Sigortası İlgili Belgeler

İncelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar aşağıda yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, Erksam Sigorta acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yangın Sigortası Genel Şartlar

Otel Plaza Paket Sigortası Online Başvuru

Mapfre

Size Yardımcı Olalım

Bize Ulaşın

Cep telefonu ile arayarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

0312 2416010