MAPFRE Sigorta
Erksam Sigorta Ankara Çankaya MAPFRE Sigorta Yetkili Acentesi

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Teminatlar

THS kapsamında değerlendirdiğimiz hastalık listesine aşağıda ulaşabilirsiniz:

 • Myokard infarktüsü (Kalp krizi)
 • Kanser
 • Kroner by-pass
 • Böbrek yetmezliği
 • İnme
 • Kalp kapakçığı değiştirilmesi
 • Organ nakilleri
 • Paralizi
 • Körlük
 • İşitme kaybı
 • Multiple skleroz
 • Önemli yanıklar
 • Motor nöron hastalığı
 • Aort hastalıkları cerrahisi

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Merak Ettikleriniz

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası sağlık sigortaları ürün grubumuzun bir üyesidir ve aşağıdaki 14 hastalığı kapsar:

 • Myokard infarktüsü (kalp krizi)
 • Kanser
 • Kroner by-pass
 • Böbrek yetmezliği
 • İnme
 • Kalp kapakçığı değiştirilmesi
Tehlikeli Hastalıklar Sigortasına 20 - 65 yaşları arasında girilebilir.
Teminatlar tüm dünyada geçerlidir. Poliçe kapsamında bulunan hastalıkların teşhisinin Türkiye dışında herhangi bir ülkede konmuş olması durumunda ise ilgili tarihte tedavinin yapıldığı ülkede bulunduğunuzu belgelemeniz kaydıyla tazminata hak kazanırsınız.
Tehlikeli Hastalıklar tazminatı Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Tehlikeli Hastalıklar Özel Şartları çerçevesinde ancak doldurmuş olduğunuz ön bilgi formu ve sağlık beyanındaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması halinde ödenebilir. Poliçe teminatı dahilinde bulunan hastalıkların teşhis tarihinden sonra en geç 6 ay içinde tazminat talebinde bulunulması gerekmektedir. Teminat tutarı koroner by-pass ameliyatı tarihinden sonraki ilk 30 günün bitiminde; inme de daimi nörolojik hasarın ispat belgesinin ibraz tarihinden itibaren 30 günün bitiminde; teminat altına alınan diğer hastalıklar ise teşhis tarihinden itibaren geçen 30 günün bitiminde ve yaşıyor olmanız halinde ödenir. Teşhisten sonra bir ay erteleme süresi vardır.
Erteleme Süresi, poliçede belirlenen sigorta tazminatını hak edebilmeniz için, yakalandığınız tehlikeli hastalığın teşhisinden sonra yaşamanız gereken süre olarak ifade edilebilir. Çünkü erteleme süresi içinde vefatınız halinde, menfaattarlara tazminat ödemesi yapılamamaktadır. Söz konusu erteleme süresi 1 aydır.

Tazminatın ödenebilmesi için aşağıdaki evrakların eksiksiz olarak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

 • Poliçenizin aslı
 • Nüfus cüzdanı örneğiniz
 • Doktor raporu ve teşhise baz teşkil eden tetkik sonuçlarınız
 • Tarafımızca (MAPFRE SİGORTA) belirlenecek hastane veya uzman hekim tarafından yapılacak muayene raporları ve kimi durumlarda tetkik sonuçlarının örnekleri, bant kayıtları, tetkiklerin kendisi vb.
 • Tarafınızdan doldurulacak hastalık bilgi formu
 • Doktorunuz tarafından ve tazminat değerlendirmesi aşamasında gerek duyulursa (MAPFRE SİGORTA olarak) belirleyeceğimiz hastane veya uzman hekim tarafından doldurulan tıbbi inceleme formunuz
 • Burada belirtilmemiş olsa dahi, tazminat değerlendirmesi sırasında gerek duyulabilecek medikal bilgi ve incelemeleriniz

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası İlgili Belgeler

Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, Erksam Sigorta acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sağlık Sigortaları Genel Şartları

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Online Başvuru

Mapfre

Size Yardımcı Olalım

Bize Ulaşın

Cep telefonu ile arayarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

0312 2416010